Foreningen

Bestyrelsen tegnes af:

Formand: Pernille Vester, Bakkegårdsparken 29 – Formand@gfgulbjergvej.dk
Kasserer: Sten Winther, Bakkegårdsparken 20 – Kasserer@gfgulbjergvej.dk
Referent: Helle Mariager, Bakkegårdsparken 2 – HM@gfgulbjergvej.dk
Webansvarlig og Naturambassadør: Michael Reder, Ellekær Vænge 8 – MR@gfgulbjergvej.dk
Medlem: Birger Carstensen, Bakkegårdsparken 42 –
Suppleant: Theis Andersen, BP 8 —
Suppleant nr. 2: (Ledig) —

Revisor: Poul-Henning Clausen, Bakkegårdsparken 22 —
Revisorsuppleant: Martin Hey-Mogensen —

E-post: info@gfgulbjergvej.dk