Information

 

Regler om luftning af hunde:

Vi henstiller venligst til alle hundeejere opsamler efterladenskaber fra deres hunde når disse luftes på områderne omkring Bakkegårdsparken og Ellekær Vænge. 

Hunde høm-høm SKAL altså samles op!

 


 

Snerydning:

I vintertiden er du som grundejer forpligtet til rydde sne og sikre glatførebekæmpelse ud for din ejendom.

Grundejers forpligtelser vedrørende sne og is

Når vintervejret ruller sig ud, og det bliver frost og sne, er du forpligtet til at rydde sne og salte på fortovet ud for din ejendom. Desuden skal du rydde en eventuel sti, der fører op til din ejendom. Så kan postbuddet og skraldemanden udføre sit arbejde uden at komme galt afsted.

Forpligtelser på private fællesveje

Bor du på en privat fællesvej, er du desuden forpligtet til at rydde sne sikre glatførehekæmpelse på vejstykket ud for din ejendom. Snerydningen og glatførebekæmpelsen skal i dette tilfælde gennemføres helt frem til vejmidten, hvis du har en genbo ellers hele vejstykket

Kilde. Egedalkommune.dk