Overtagelse af arealer ved Ellekær vænge.

Grundejerforeningen overtager nu arealerne efter konkursboet. Der er indgået en aftale om køb af arealerne for kr. 0.-
På grund af konkurs loven skal vi selv betale for tinglysning samt advokat omkostningerne. ifølge lokalplanen samt vores vedtægter kan vi ikke slippe for dette.

Vi har rejst et krav på ca. 170.000,- kr. over for konkursboet. De 103.000,- kr. er rejst af Kurt Sonne på vegne af Elllekærvænge samt Grundejerforeningen.
Grundejerforeningens advokat har rejst et krav på ca. 67.000,- kr. for vedligeholdelse af arealerne fra 2007 og frem 2013. Vi har intet viden om hvor meget vi kan forvente
af divedenden men håber på 50/60% af vores krav.

Der vil være en orientering om hele forløbet på generalforsamlingen.

Hilsen Formanden