Bilkørsel og parkering ved bolig

I forlængelse af vores afholdte generalforsamling og udsendte referat skal vi fra bestyrelsens side indskærpe at bilkørsel og parkering ved gangarealer IKKE er tilladt.

Bestyrelsen har ved generalforsamlingen fået kendskab til problemet og har over en længere periode observeret, at der er beboere der vælger ikke at respektere reglerne.

Dette kan IKKE accepteres. 

Der udsendes en seperat skrivelse til de beboere der har valgt at trodse reglen.

Bestyrelsen