Beskæring af træer og buske

Kort forståelig oversigt på "dansk" over beskæring.

Beskæring m.m. af træer og buske
langs veje, stier og fortove samt rengøring af fortove.


Alle grundejere SKAL beskære sine hække og buske HELT ind til skel.

Alle hække til offentlige arealer, må ikke være højere end 1,50 m.

Hække mellem 2 grundejere må som standard, kun være 1,80 m. Andet skal aftales.

Rødder der ødelægger vejbelægning eller fortove, skal kappes over.

Træers frihøjde over fortov SKAL være mindst 2,75 m.

Træers frihøjde over vej SKAL være mindst 4,20 m.

Fortove og stier udenfor din grund SKAL renses for ukrudt og fejes.

Ved hjørneejendomme, hvor der er dårlig oversigtsforhold, skal buske og træer
være max. 1 m. høj.


Hvis ovenstående ikke følges, kan kommunen udføre arbejdet på din regning.


Med venlig hilsen

Miljøcentret
Egedal kommune