Arbejdsdag forår 2019

Kære alle i BP og EV,

Vi afholder arbejdsdag lørdag den 4. maj 2019 kl. 10.

Vi mødes kl 10:00 ved skuret overfor Bakkegårdsparken nr. 24 og fordeler opgaverne mellem os.

Hvis I har ønsker til opgaver der skal løses ifm. arbejdsdagen hører vi gerne fra jer. 

De opgaver, bestyrelsen ønsker udført er (ikke prioriteret liste):

  1. Grusparkeringspladserne
  2. Oprensning af kloakker
  3. Lugning af bedene ved vendepladsen på Ellekær Vænge
  4. Lugning omkring frugttræer på pænen mellem BP og EV
  5. Fjernelse af skrald og affald langs og i hybenhækken mod Gulbjergvej
  6. Oprensning af grøft langs sydlig matrikelgrænse
  7. Eventuel beskæring af hybenhæk ved udkørsler til Gulbjergvej.

Medbring gerne arbejdshandsker, og redskaber til det, du/I ønsker at arbejde med.

Vel mødt til arbejdsdagen!


Venlig hilsen

Bestyrelsen for G/F Gulbjergvej