Generalforsamling 2020

Kære alle i BP og EV,

Vi har planlagt at afholde generalforsamling lørdag den 3. september 2020 kl. 19.

Normal afholdes generalforsamling i maj måned. På grund af situationen omkring forsamlinger kunne dette ikke lade sig gøre i år.

Hvis I har ønsker til opgaver der skal løses ifm. arbejdsdagen hører vi gerne fra jer. 

De opgaver, bestyrelsen ønsker udført er (ikke prioriteret liste):

  1. Grusparkeringspladserne
  2. Oprensning af kloakker
  3. Lugning af bedene ved vendepladsen på Ellekær Vænge
  4. Lugning omkring frugttræer på pænen mellem BP og EV
  5. Oprensning af grøft langs sydlig matrikelgrænse
  6. Eventuel beskæring af hybenhæk ved udkørsler til Gulbjergvej.

Medbring gerne arbejdshandsker, og redskaber til det, du/I ønsker at arbejde med.

Der vil være sodavand og øl til jer.


Vel mødt til arbejdsdagen!


Venlig hilsen

Bestyrelsen for G/F Gulbjergvej