Generalforsamling 2021

Kære alle i BP og EV,

Generalforsamlingen i 2020 blev som bekendt aflyst.

Normal afholdes generalforsamling i april måned. På grund af situationen omkring forsamlinger kender vi p.t. ikke en praktisk mulig dato for generalforsamling i år.

Bestyrelsen ønsker generalforsamlingen gennemført i april måned eller tidligst muligt herefter. 

Vi vil løbende opdatere hjemmesiden, når vi kender en konkret dato.

Læs gerne vores uddybning i nytårsbrevet.


Godt nytår!


Venlig hilsen

Bestyrelsen for G/F Gulbjergvej