Generalforsamling 2021: Dagsorden

Kære alle i BP og EV,

Vi afholder Generalforsamling i grundejerforeningen torsdag den 26. august 2021 kl. 19.

Generalforsamlingen afholdes i Slagslunde Forsamlingshus, i "Caféen".

Dagsorden: 

 1. Valg af til dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabsaflæggelse og budget 2021
 4. Forslag til kontingent - Bestyrelsen indstiller til uændret kontingent for 2021
 5. Indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelsen
  På valg er: Hele bestyrelsen, da generalforsamlingen for 2020 ikke blev gennemført
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af revisor
 9. Arbejdsdage i 2021, første lørdag i maj og første lørdag i september måned
 10. Eventuelt.


Vel mødt til Generalforsamlingen!


Venlig hilsen

Bestyrelsen for G/F Gulbjergvej