Generalforsamling 2022

Kære alle i grundejere i Bakkegårdsparken og på Ellekær Vænge,

Vi afholder Generalforsamling onsdag den 6. april 2022 kl. 19.

Generalforsamlingen afholdes i Slagslunde Forsamlingshus, i "Caféen".

Dagsorden iht. vedtægterne. 

OBS. Mødet indledes i år med et indlæg fra en indbrudsekspert fra Tryg.

Vel mødt til Generalforsamlingen!


Venlig hilsen

Bestyrelsen for G/F Gulbjergvej