Arbejdsdag forår 2022

Kære alle i BP og EV,

Vi afholder arbejdsdag lørdag den 7. maj 2022 kl. 10.

Vi mødes kl 10:00 ved skuret overfor Bakkegårdsparken nr. 24 og fordeler opgaverne mellem os.

Hvis I har ønsker til opgaver der skal løses ifm. arbejdsdagen hører vi gerne fra jer. 

De opgaver, bestyrelsen ønsker udført er (ikke prioriteret liste):

  1. Grusparkeringspladserne
  2. Oprensning af kloakker
  3. Lugning af bedene ved vendepladsen på Ellekær Vænge
  4. Lugning omkring frugttræer på pænen mellem BP og EV
  5. Fjernelse af skrald og affald langs og i hybenhækken mod Gulbjergvej
  6. Oprensning af grøft langs sydlig matrikelgrænse
  7. Fjernelse af ukrudt mellem asfalt og kantsten på Ellekær Vænge.

Medbring gerne arbejdshandsker, og redskaber til det, du/I ønsker at arbejde med.

Der serveres pølser fra kl. 12-13 ved vendepladsen på Ellekær Vænge – Vel mødt til arbejdsdagen!


Venlig hilsen

Bestyrelsen for G/F Gulbjergvej