Fibernet orientering

Kære alle i BP og EV,

Wizer er gået i gang med at nedgrave ledninger til fibernet på vores område.

Vi har i februar spurgt grundejere om eventuelle præferencer ift. stikledninger fra hovednet.

Bestyrelsen har aftalt en ledningsplan for hovedledninger, der kan ses via kæde her: 

Fibernet 2023

Det har ikke været muligt at få opfyldt alle vores ønsker ift. placering af hovedledninger.

Bestyrelsen har ikke oplysninger om, hvem der har tilmeldt sig Fibernettet.


Venlig hilsen

Bestyrelsen for G/F Gulbjergvej