Generalforsamling 2023


Kære grundejere i Bakkegårdsparken og på Ellekær Vænge,

Vi afholder Generalforsamling tirsdag den 18. april 2023 kl. 19.

Generalforsamlingen afholdes i Slagslunde Forsamlingshus, i "Caféen".

Dagsorden iht. vedtægterne og indkaldelse. Vel mødt til Generalforsamlingen!


Venlig hilsen

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Gulbjergvej