Generalforsamling 2024


Kære grundejere i Bakkegårdsparken og på Ellekær Vænge,

Vi afholder Generalforsamling onsdag den 17. april 2024 kl. 19:30.

Generalforsamlingen afholdes i Slagslunde Forsamlingshus, i "Caféen".

Dagsorden iht. vedtægterne (§ 6, 7 & 8) og indkaldelse. 

Advisering af generalforsamling 2024 m.m.

Vel mødt til Generalforsamlingen!


Venlig hilsen

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Gulbjergvej